Ανοίγει νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ από τις 20 Φεβρουαρίου 

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς-Ιθάκης ενημερώνει τα μέλη του ότι στις 20 Φεβρουαρίου 2019 ξεκινούν οι υποβολές για το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ (Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων) οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα εγκριθούν με βάση τη λογική του «first-come-first served», δηλαδή με Σειρά Προτεραιότητας.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να παρουσιάσουν επενδυτικά σχέδια από 20.000 έως 200.000€ και να λάβουν επιδότηση από 50% έως και 65%. Ποιες είναι λοιπόν οι επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να επιδοτηθούν; Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονται στους εξής κλάδους: Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Υγεία και Υλικά-Κατασκευές. Ενδεικτικά Ορισμένες Κατηγορίες Επιχειρήσεων που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα:

Βιομηχανία Τροφίμων

Διαχείριση Αποβλήτων

Δικηγορικά Γραφεία

Εκδοτικοί Οίκοι

Εταιρίες Ενέργειας

Εταιρίες Καθαρισμού

Εταιρίες Πληροφορικής

Κατασκευαστικές

Κατασκευές Μηχανημάτων

Κτηνιατρεία

Λογιστικά Γραφεία

Μηχανικοί

Μεταφορά και Αποθήκευση

Ορυχεία και Λατομεία

Ποτοποιία

Συμβολαιογραφικές Υπηρεσίες

Ταχυδρομικές Εταιρίες (courier)

Τηλεπικοινωνίες

Τηλεφωνικά Κέντρα

Υγεία (οφθαλμίατροι, καρδιολόγοι κ.ά.)

Χαρτοποιία

Χοντρικό Εμπόριο

 

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται;

1. Μηχανήματα & Εξοπλισμός:

Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός,

Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Έλεγχο,

Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης-Προστασία του Περιβάλλοντος

Λοιπός Εξοπλισμός:

Προμήθεια σύγχρονου, καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται:

προμήθεια ηλεκτροκίνητων ή μηχανοκίνητων ανυψωτικών,

περονοφόρων παντός τύπου (πχ τύπου ΚΛΑΡΚ) ,

προμήθεια ψυκτικού θαλάμου για μετατροπή επαγγελματικού αυτοκινήτου,

Προμήθεια σύγχρονων καινούργιων και αμεταχείριστων μηχανημάτων έργου απαραίτητων για την λειτουργία της επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται:

προμήθεια εκσκαφέων κ.ο.κ.

Eξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό

 

2. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών (ISO 9001 κ.ά.)

3. Συσκευασία – Ετικέτα – Branding

4. Ψηφιακή Προβολή (έως 14.000€)

5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες (έως 16.000€)

6. Μεταφορικά Μέσα (αμιγώς επαγγελματικής χρήσης)

7. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (μέχρι 30.000 €)

 

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα;

Η επιχείρηση θα πρέπει να απασχολεί έως και 49 άτομα προσωπικό. Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει κλείσει τουλάχιστον 3 χρόνια λειτουργίας (3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας). Η επιχείρηση θα πρέπει να απασχολεί 2 τουλάχιστον υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης (2 ΕΜΕ).

 

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Σταύρος Σπαθής