Προσοχή, έρχονται 25.000 φορολογικοί έλεγχοι 

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς-Ιθάκης ενημερώνει τα μέλη του ότι συνολικά 25.000 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν το 2019 από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Αυτό προβλέπει απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των φορολογικών ελέγχων που θα διεξαχθούν φέτος από τα ελεγκτικά κέντρα και τις εφορίες. Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση, από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Επίσης ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων αυτών θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Σταύρος Σπαθής