ΑΠΟ 1/1/13 ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ.! 

 

ika_10

 

 

Ρυθμίστηκαν οι ημερομηνίες υποβολής των ΑΠΔ με την Πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 5ης Δεκεμβρίου .Η μηνιαία υποβολή ΑΠΔ θα ισχύσει πλέον από την 1.1.2013 και μάλιστα χωρίς διαφορετική καταληκτική ημερομηνία ανά αριθμό μητρώου υπόχρεου. Οι ΑΠΔ θα υποβάλλονται από την 1η εως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο απασχόλησης.(Επομένως οι ΑΠΔ των περιόδων Οκτωβρίου – Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2012 θα υποβληθούν με το παλιό καθεστώς τον Ιανουάριο του 2013.)