ΤΟ ΦΠΑ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΟΛΙΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ; 

 

1_2_08

 

Από 01/01/2013, θα ισχύουν σε όλη την Ευρώπη, νέοι κανόνες για την έκδοση τιμολογίων ΦΠΑ!  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόνοια οι ΜμΕ ( με τζίρο κάτω από 2 εκατ. ευρώ) να  δηλώνουν τον ΦΠΑ μόνο μετά την καταβολή του από τον πελάτη τους, και όχι όταν εκδίδουν το τιμολόγιο! Εφόσον αυτό ισχύσει-και για να ισχύσει απαιτείται απόφαση του κάθε κράτους μέλους για τη δική του επικράτεια οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν θα αντιμετωπίζουν  τις ταμειακές  δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα, όπου είναι υποχρεωμένες να καταβάλλουν το ΦΠΑ  με την έκδοση του τιμολόγιου!

Μια δεύτερη σημαντική πρόνοια είναι η δυνατότητα επιλογής  ηλεκτρονικής τιμολόγησης .  Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα τεθεί στο ίδιο επίπεδο με την τιμολόγηση σε χαρτί, με κοινούς κανόνες και για τις δύο περιπτώσεις.Τα οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι : συντόμευση προθεσμιών πληρωμής, μείωση σφαλμάτων, χαμηλότερο κόστος αποστολής .