ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΘΩΝ Α.Π.Δ. ΜΕΧΡΙ 10/12/08- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α. 

Το EBEKI ενημερώνει ότι :

 

 

1)Μετά από αιτήματα εργοδοτών που χρησιμοποιούν την εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ.  για αλλαγή της καταληκτικής ημερομηνίας αποκατάστασης λαθών Α.Π.Δ περιόδων 01/2002 – 06/2008, ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία διόρθωσης λαθών των εν λόγω χρονικών περιόδων η 10η Δεκεμβρίου 2008.

 

 

2)  Η εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. για όσους η  διαχειριστική περίοδος λήγει την 31/12/2008 υποβάλλεται: α) Μέχρι την Μαρτίου 2009 γι αυτούς, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας

 

β) Μέχρι την 11η Μαΐου 2009 γι αυτούς, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Η υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υποκειμένου και ολοκληρώνεται μέσα σε 11 εργάσιμες ημέρες.