ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ 19/11 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔΜΙΑ ΑΡΧΗ-ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 

Ξεκίνησε στις 19/11/08 η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Μία Αρχή, Μια Ευκαιρία».Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε 40.000 νέους 16-25 ετών που είτε βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, είτε έχουν εγκαταλείψει νωρίς το σχολείο (μετά το Γυμνάσιο) ή το έχουν τελειώσει, χωρίς να συνεχίσουν σπουδές και στους οποίους δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα, καμία ευκαιρία απασχόλησης ή συμπληρωματική επιμόρφωση.

 

Οι νέοι, μπορούν να επιλέξουν ένα από τα εξής Προγράμματα:

 

1. Την «προεργασία» για την απόκτηση προϋπηρεσίας: Πρόκειται για πεντάμηνη απασχόληση, με πλήρη ασφάλιση και με αμοιβή τον κατώτατο μισθό, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε αυτοαπασχολούμενους( κατά προτεριότητα). Ο ΟΑΕΔ καλύπτει εξ ολοκλήρου την αμοιβή του νέου εργαζόμενου αλλά και την ασφαλιστική κάλυψη. 2. Την πιστοποιημένη κατάρτιση στην πληροφορική: Θα πραγματοποιηθεί ί σε Σχολές Μαθητείας ή σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Διαρκεί 100 ώρες και οι εκπαιδευόμενοι που συμμετέχουν σε αυτό, θα αμείβονται με 6 ευρώ/ώρα. 3 Παρακολούθηση Συμβουλευτικής: Όσοι το επιλέξουν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συμβουλευτικής που περιλαμβάνει επαγγελματικό προσανατολισμό-τεχνικές αναζήτησης εργασίας- συμβουλευτική για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών Τα τρία προγράμματα διαρκούν συνολικά 60 ώρες και οι συμμετέχοντες νέοι αποζημιώνονται με 10 ευρώ /ώρα.

 

Η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα διεξάγεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, σε τέσσερα βήματα. Το πρωτο βήμα είναι η ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερόμενου. Στη διεύθυνση www.oaed.gr, και στο πεδίο e-αίτηση, πρόγραμμα «Μια Αρχή Μια Ευκαιρία», οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση («αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου»), στην οποία αναφέρουν ποια από τις τρεις δράσεις του προγράμματος επιλέγουν να ακολουθήσουν. (Οι επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι που επιθυμούν να προσφέρουν, σε ανέργους, πεντάμηνη απασχόληση, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά σχετική αίτηση την οποία θα βρουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr, και στο πεδίο e-αίτηση, πρόγραμμα «Μια Αρχή Μια Ευκαιρία». Στην αίτησή τους επιλέγουν μεταξύ των πέντε αναφερόμενων ειδικοτήτων προσωπικού ανάλογα με τη θέση απασχόλησης που προσφέρουν)

 

Ακολούθως, και μέσα από την ειδικέ εφαρμογή  του νέου πληροφοριακού συστήματος του ΟΑΕΔ γίνεται ,τέλος, αυτόματη επιλογή και τοποθέτηση των συμμετεχόντων στις δράσεις του προγράμματος.