ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η «κοινωνική ευθύνη» επιβάλλει στις επιχειρήσεις να συμβάλλουν στην προσπάθεια να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που εμφανίζονται-όποτε εμφανίζονται, στο βαθμό που εμφανίζονται και στο βαθμό που τους αναλογούν-στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. Δεν υπάρχει, επίσης, αμφιβολία ότι η ευρωπαϊκή οικονομία, στο σύνολο της «περνάει δύσκολες μέρες» και η χώρα μας με τις γνωστές «χρόνιες ασθένειες» πρωταγωνιστεί, δυστυχώς, αρνητικά! (Αναφέρουμε ενδεικτικά την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης και την διατήρηση του πληθωρισμού στο 4,9%.) Το να προσπαθεί, όμως, η κυβέρνηση να καλύψει τις «μαύρες τρύπες του προϋπολογισμού υιοθετώντας(;) μέτρα που είναι άδικα ή αποθαρρύνουν την επιχειρηματικότητα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, δεν είναι κάτι που μπορεί να μας βρει σύμφωνους! Συγκεκριμένα: 1.Τα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης εισοδήματος, αδικούν τους συνεπείς φορολογούμενους. Το κυβερνών κόμμα, άλλωστε, είναι αντίθετο με αυτά από το 1994!Η εφαρμογή τέτοιων κριτηρίων, αν και επιφέρει αύξηση των φορολογικών εσόδων, δημιουργεί έντονες στρεβλώσεις! Δεν ισχυριζόμαστε ότι δεν υπάρχει φοροδιαφυγή και στον χώρο των εμπόρων και ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά δεν υιοθετούμε το μέτρο ενός ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος γι αυτές τις δυο μεγάλες  κοινωνικές ομάδες που αποτελούνται από πολύ διαφορετικές μεταξύ τους επαγγελματικές ομάδες με μεγάλες διαφορές στη φοροδοτική ικανότητα! 2. Έχουμε εκφράσει αρκετές φορές την κατηγορηματική μας αντίθεση για την αύξηση του υψηλού συντελεστή Φ.Π.Α. και είμαστε αντίθετοι και με την αύξηση του ειδικού φόρου στα καύσιμα-από τον οποίο άλλωστε η Κυβέρνηση ήδη εισπράττει αρκετά, χάρη στην υψηλή τιμή πώλησης της βενζίνης και του πετρέλαιου. 3.Συζητείται-διαβάζουμε- αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων). Προτείνεται φορολόγηση με βάση την κλίμακα που ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και η οποία προβλέπει συντελεστές από 0% έως και 40%. (Σημειωτέον είναι, ότι σήμερα, οι περίπου 140.000 εταιρείες αυτής της μορφής φορολογούνται με ενιαίο συντελεστή (20%) επί των καθαρών κερδών τους. ) Η εκτίμησή μας είναι ότι η υιοθέτηση ενός τέτοιου μέτρου μάλλον θα μειώσει παρά θα αυξήσει τα φορολογικά έσοδα από την προαναφερόμενη πηγή, διότι και «λογιστικές τακτοποιήσεις» μπορούν να γίνουν και η τεράστια πλειοψηφία των μικρομεσαίων δηλώνει κέρδη μέχρι 15.000 Ευρώ! 4. Η περαιτέρω αύξηση του συντελεστή υπολογισμού του Ειδικού Τέλους Ακινήτων( Ε.Τ.ΑΚ), από τη στιγμή που υπάρχει, μάλιστα ,η γνωστή αντιδικία με τις επιχειρήσεις, θα επιδείνωνε ακόμη περισσότερο το «κλίμα» και τις σχέσεις της κυβέρνησης με τον επιχειρηματικό κόσμο. Το πρόβλημα με την εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι υπαρκτό και μεγάλο, αλλά τα μέτρα που εξαγγέλλονται και ,τελικώς, υιοθετούνται πρέπει, πάντοτε, να αποτιμούνται με ρεαλισμό όσον αφορά την απόδοσή τους και να υπάρχει σφαιρική αντιμετώπιση του πράγματος. Διερωτόμαστε: Αναθεώρηση στο σκέλος των εξόδων δεν μπορεί να γίνει;