ΑΡΧΙΖΕΙ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι ξεκινάει στις 15 Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

 

Υπενθυμίζουμε ότι τα συγκεκριμένα Προγράμματα αποσκοπούν στην οικονομική ενίσχυση νεών και γυναικών  σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας( μεταποίησηση, εμπόριο, υπηρεσίες, τουρισμός, ανακύκλωση κ.λ.π.)  με έμφαση στην ενθάρρυνση και υποστήριξη της επιχειρηματικής ευκαιρίας

 

Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα έχουν γυναίκες, οι οποίες γεννήθηκαν από το 1954- 1991, νέοι οι οποίοι γεννήθηκαν από το 1970 – 1991 και είναι άνεργες-άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθερες επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και 4.3.2009.

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι: Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις-. Κτιριακά και Διαμόρφωση Χώρων-Προβολή-Προώθηση…

 

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) μετά από τις 15/06/2009 και μέχρι 14/09/2009, μέσω του δικτυακού τόπου www.eommex.gr.

 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται :

 

1 Στην EOMMEX AE,  τηλ. 210 7491100, 210 7481157 και  www.eommex.gr).

 

2 Στο Γραφείο πληροφόρησης του ΕΠΑΝ ΙΙ (τηλ. 801 11 36 300, www.antagonistikotita.gr).

 

3 Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.ypan.gr ή www.ggb.gr)