ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ Ι.Κ.Α. 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

1)       Ο Υπουργός Οικονομίας εξήγγειλε(3/06/09)μια νέα δυνατότητα δανειοδότησης (αλλά και εγγυοδοσίας)επιχειρήσεων μέσα από το πιστωτικό σύστημα. Το συνολικό ποσό και για επιδότηση επιτοκίου και για εγγυήσεις, είναι 2 δισ. Ευρώ, ενώ η διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος φθάνει μέχρι το τέλος του 2010 Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές μέχρι 1/7/2008 , αρκεί να να μη μειώσουν τον αριθμό των θέσεων εργασίας μέχρι το τέλος του 2010. Το συνολικό ποσό του δανείου για κάθε επιχείρηση δεν μπορεί να ξεπερνά το ετήσιο μικτό μισθολογικό κόστος της, ενώ το ύψος της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου μπορεί να φθάσει μέχρι το 90% του παρεχόμενου δανείου. Ο χρονικός ορίζοντας παροχής της εγγύησης του Δημοσίου σε αυτή την κατηγορία των δανείων ορίζεται στα 4 χρόνια (με δυνατότητα παράτασης για 1 ακόμη χρόνο), ενώ θα υπάρχει επίδοτηση επιτόκιου μέχρι 31/12/2012

 

Εγκύκλιος που εξέδωσε το ΙΚΑ προβλέπει ότι και παλιές οφειλές που είχαν ρυθμιστεί στο παρελθόν και οι οφειλέτες δεν τις έχουν αποπληρώσει, μπορούν να ρυθμιστούν με την υποβολή αίτησης στο Ίδρυμα μέχρι τις 30 Ιουνίου.