ΑΤΟΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΣΕ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΟΥΣ,ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ κ.λ.π. 

Το ΕΒΕΚΙ σας γνωρίζει ότι:

 

 

 

1)Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, θα ανακοινωθεί συντόμως από τον ΟΑΕΔ ένα νέο Πρόγραμμα δωρεάν χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε άτομα 18 – 64 ετών που “στήνουν” μικρή επιχείρηση σε κάποιον από 18 συγκεκριμένους Νομούς της χώρας. Σε αυτούς τους Νομούς συμπεριλαμβάνεται και  ο Κεφαλληνίας & Ιθάκης!

 

Το ποσόν που θα πάρουν τα άτομα που θα επιλεγούν είναι 12.000 Ευρώ

 

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι και τριάντα ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους.

 

Εξαιρούνται από την δυνατότητα επιδότησης μια σειρά από επαγγέλματα όπως γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί ΑΕΙ, όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, φροντιστήρια, περίπτερα, πρακτορεία Προ-πο, φαρμακεία, ψυχαγωγικές επιχειρήσεις μαζικού χαρακτήρα, επαγγέλματα που απαιτείται η ύπαρξη κενής θέσης( π.χ, συμβολαιογράφοι) κ.λ.π.

 

Η επιλογή των επιχειρηματικών σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν και η κατανομή των θέσεων ανά Νομό, θα πραγματοποιηθεί από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί επί τούτου.

 

Το ΕΒΕΚΙ θα ενημερώσει, φυσικά, αμέσως μόλις τα προαναφερόμενο Πρόγραμμα ανακοινωθεί με εγκύκλιο του Ο Α Ε Δ, ,δίνοντας πρόσθετες πληροφορίες

 

 

2) Με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Λέγκας διαμορφώνεται στα 15 ευρώ το αιγοπρόβατο το ποσό του άτοκου δανείου που χορηγείται στους αιγοπροβατοτρόφους,

 

Ειδικότερα: Στους αιγοπροβατοτρόφους, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για τη λήψη του άτοκου δανείου μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2008 και οι οποίοι δανειοδοτήθηκαν ήδη με 10 ευρώ ανά αιγοπρόβατο, θα καταβληθεί επιπλέον ποσό 5 ευρώ ανά αιγοπρόβατο

 

Στους αιγοπροβατοτρόφους που δεν υπέβαλαν μέχρι τώρα, αλλά θα υποβάλουν αίτηση για τη λήψη του άτοκου δανείου ως τις 30 Απριλίου 2008, θα χορηγείται δάνειο 15 ευρώ ανά αιγοπρόβατο.

 

Με την ίδια απόφαση προστίθενται δύο νέες κατηγορίες παραγωγών, οι οποίοι μπορούν να λάβουν το άτοκο δάνειο: οι εκτροφείς γαλοπούλας και οι μελισσοκόμοι. Το ποσό του δανείου ανέρχεται σε 0,5 ευρώ ανά γαλοπούλα και 7 ευρώ για κάθε μελισσοσμήνος, ενώ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στις τράπεζες εκπνέει στις 30 Απριλίου 2008.

 

. Η διάρκεια αποπληρωμής των δανείων είναι πενταετής