ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΑΚ&ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ 

Το ΕΒΕΚΙ σας γνωρίζει ότι: 1)  Παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.Α.Κ.) νομικών προσώπων για το έτος 2008, σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. και συγκεκριμένα: Μέχρι    26 Μαΐου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 1 Μέχρι    27 Μαΐου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 2 Μέχρι    28 Μαΐου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 3 Μέχρι    29 Μαΐου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 4 Μέχρι    30 Μαΐου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 5 Μέχρι    02 Ιουνίου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 6 Μέχρι    03 Ιουνίου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 7 Μέχρι    04 Ιουνίου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 8 Μέχρι    05 Ιουνίου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 9 Μέχρι    06 Ιουνίου 2008    τα νομικά πρόσωπα που ο Α.Φ.Μ.     λήγει σε 0 2) Με κοινή απόφαση τριών συναρμόδιων Υπουργείων και στα πλαίσια του «Εθνικού Προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για την τριετία 2008-2010» Προβλέπεται η χρηματοδότηση για την υλοποίηση των δράσεων: •«Τεχνική στήριξη στους μελισσοκόμους»: Το συνολικό ύψος της δαπάνης ανέρχεται σε 1.600.000 Ευρώ και ο στόχος ,είναι, η στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας για την καλύτερη αξιοποίηση και διατήρηση της μελισσοκομικής χλωρίδας • «Εξοπλισμός Μελισσοκομικών Οργανώσεων»: Στόχος είναι η προμήθεια και εγκατάσταση μελισσοκομικού εξοπλισμού •«Εμπλουτισμός της μελισσοκομικής χλωρίδας»: Στόχος είναι η προμήθεια, φύτευση και περιποίηση πολυετών μελισσοκομικών φυτών.