ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Μ.Μ.Ε 

Το ΕΒΕΚΙ επιθυμεί να εκφράσει την ικανοποίησή του από την απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών να αυξηθούν οι διαθέσιμοι πόροι του Προγράμματος για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα -στο εμπόριο και τις υπηρεσίες- κατά 198 εκατ. Ευρώ και να εγκριθούν επιπλέον 4.414 επενδυτικά σχέδια. Όπως αναφέρεται, αυτά τα επιπλέον σχέδια θα προστεθούν στα 10.079 που έχουν ήδη εγκριθεί και είναι συνολικής δημόσιας δαπάνης 460 εκατ. Ευρώ. Πρόκειται, κατ ουσίαν, για μια επιβεβλημένη εκ μέρους της Κυβέρνησης ανταπόκριση, στο έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που παρατηρήθηκε για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Το ΕΒΕΚΙ, λαμβάνοντας αφορμή από τις δηλώσεις του κ. Παπαθανασίου  ότι  η Κυβέρνηση προχώρησε στην απόφαση για «γενναία» αύξηση των διατιθέμενων πόρων διότι  επιθυμεί να στηρίξει αποφασιστικά τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του εμπορίου και των υπηρεσιών οι οποίες είναι «… η ραχοκοκαλιά κάθε τοπικής οικονομίας, ιδιαίτερα στην ελληνική Περιφέρεια», προσκαλεί  τον κ. Υπουργό να μεριμνήσει ιδιαιτέρως για την «Περιφέρεια της Περιφέρειας», εντάσσοντας στο Πρόγραμμα όλες τις μικρές νησιωτικές επιχειρήσεις που αιτούν ένταξη και έχουν τα απαραίτητα, ελάχιστα προαπαιτούμενα!