ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13 ΓΙΑ ΜμΕ 

Με προηγούμενο Δελτίο Τύπου μας έχουμε αναφερθεί στην εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ευρωπαϊκές ΜμΕ.  Υπό τον τίτλο «Σκέψου σε μικρή κλίμακα», η Επιτροπή προτείνει  νέο γενικό κανονισμό, όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, με απλούστευση διαδικασιών και μείωση κόστους στις διαδικασίες επιδότησης των ΜμΕ, μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. για υπηρεσίες τοπικές εντάσεως εργασίας, πληρωμές μέσα σε τριάντα ημέρες κ.λ.π. Το Β.Ε.Α σημειώνει σε ανακοίνωσή του ότι η χώρα μας δεν δείχνει να εναρμονίζεται με το πνεύμα που αυτή τη στιγμή φαίνεται να κυριαρχεί στην Ευρώπη όσον αφορά την μεταχείριση των ΜμΕ. Σημειώνει,ενδεικτικά,το Β.Ε.Α ότι τα ποσοστά των Κοινοτικών χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ 2007-2013 που κατευθύνονται στην ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων είναι 10,6% στην Ευρώπη των 15 και 7,8% στην Ευρώπη των 27.Πάνω από αυτούς τους Μέσους Όρους κινούνται η Δανία(23,6%!) η Φινλανδία( 21,5%), η Βρετανία(19,2%), η Γερμανία( 14,4%)…ΕΝΏ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΟΛΙΣ ΤΟ 6,7%, ποσοστό σημαντικά μικρότερο από τους προαναφερθέντες Μ.Ο! Και το ΕΒΕΚΙ θεωρεί, λοιπόν, ότι η λεγόμενη «ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας» υποχρηματοδοτείται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-13, σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ζητάει, πρωτίστως, αύξηση των κονδυλίων υπέρ των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και δραστικότερες και ταχύτερες ενέργειες όσον αφορά τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους!