ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ! 

 

imagescalnn8i9_02

 

To ΕΒΕΚΙ διαμαρτύρεται έντονα για την απόπειρα της Κυβέρνησης – με σχετικό άρθρο στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης-να αφαιρέσει από την Κεντρική  Ένωση Επιμελητηρίων( ΚΕΕΕ) τις αρμοδιότητες τήρησης και διαχείρισης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και  να της μεταφέρει στη γενική γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης.   Πίσω από αυτή την κίνηση διαβλέπουμε μια ακόμη απόπειρα αποδυνάμωσης  του Επιμελητηριακού θεσμού.

Επιπλέον, δεν κατανοούμε για ποιους λόγους θα λειτουργήσει καλύτερα το ΓΕΜΗ εντασσόμενο στις αρμοδιότητες μιας κρατικής υπηρεσίας τη στιγμή που είναι σε όλους γνωστό ποιά είναι η κατάσταση, γενικώς, της «κρατικής μηχανής» αυτή τη χρονική περίοδο.

Θέλουμε στο σημείο αυτό να ενημερώσουμε ότι  η ΚΕΕΕ έχει χρηματοδοτήσει με δικούς της πόρους χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού την ανάπτυξη και λειτουργία λογισμικού για το ΓΕΜΗ και τις «υπηρεσίες μιας στάσης» αποκτώντας και τα σχετικά πνευματικά δικαιώματα και ότι αν η κυβέρνηση πραγματοποιήσει τα σχέδια της, απαλλοτριώνει, κατ ουσίαν, περιουσία της  ΚΕΕΕ –και ,κατά συνέπεια, των Επιμελητηρίων!

Η προαναφερόμενη «κατάσχεση» και η απαξίωση, της αποκτηθείσας , στο προκείμενο, εμπειρίας  υπηρεσιακών στελεχών της ΚΕΕΕ, δεν δικαιολογείται , σε καμία περίπτωση, από τα όποια προβλήματα έχουν εμφανισθεί  στη λειτουργία του μητρώου , τη στιγμή, μάλιστα, που προβλέπεται η μετάπτωση όλων των ΑΕ και ΕΠΕ στο σύστημα!

Καλούμε την Κυβέρνηση  να αναθεωρήσει την στάση της!