Διευκρίνιση σχετικά με τη λειτουργία των take away και delivery 

Σχετικά με τη λειτουργία των take away και delivery κατά τις ώρες 21.00-05.00, διευκρινίζουμε ότι δεν τίθεται ζήτημα απαγόρευσης των υπηρεσιών παράδοσης κατ’ οίκον (delivery) κατά τις ώρες αυτές.

Επίσης, διευκρινίζουμε ότι η παραλαβή από εν λειτουργία καταστήματα (take away) συνεχίζεται μετά τις 21.00 και καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους, όχι όμως ως αυτοτελής λόγος μετακίνησης, αλλά στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων μετακινήσεων κατά τις ώρες αυτές. Τα παραπάνω διευκρινίστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με Δελτίου Τύπου που εξέδωσε 11/11/20.

Ο Πρόεδρος

Σταύρος Σπαθής