ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΘΩΝ ΣΕ Α.Π.Δ. 

Το Ε.Β.Ε.Κ.Ι. ενημερώνει ότι:

 

 

1)       Όσοι διαθέτουν Πετρέλαιο θέρμανσης και παρά την υποχρέωσή τους δεν υπέβαλαν δήλωση αδιάθετων αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης του τέλους της χειμερινής περιόδου 15.10.2007- 15.5.2008, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της εν λόγω δήλωσης εμπρόθεσμα μέχρι και Τετάρτη 22.10.2008. Σε περίπτωση που δεν θα υποβληθεί αυτή η δήλωση, τα αποθέματα του τέλους της παραπάνω χρήσης θα θεωρούνται μηδενικά.

 

2)       To IKA απευθύνεται πια στους εργοδότες για την αποκατάσταση των λαθών που έχουν απομείνει στις ΑΠΔ.. Στους εργοδότες-χρήστες της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ παρέχεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής πληροφόρησης για τα λάθη τους και η αποκατάστασή τους μέσα από το διαδίκτυο υπό την προϋπόθεση ότι σε καμία ΑΠΔ του εργοδότη οι λανθασμένες εγγραφές δεν ξεπερνούσαν τις 200. Οι χρήστες, λοιπόν, της εφαρμογής, αφού δηλώσουν username και password , στην «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Δηλώσεων» και αφού επιλεγεί η υποβολή Νέας/ Εκκρεμούς Δηλώσης ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων, εμφανίζονται ως εκκρεμείς οι ΑΠΔ στις οποίες περιέχονται τα λάθη που πρέπει να αποκατασταθούν. Διαχειριζόμενοι την εκκρεμή δήλωση και, μάλιστα, την τρέχουσα κατάσταση της ΑΠΔ, παρουσιάζονται στην οθόνη οι εγγραφές των ασφαλισμένων που έχουν λάθη και δίνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία-οδηγίες για να εξαλειφθούν.  Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι εργοδότες μπορούν να απευθύνονται στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ που ανήκει η έδρα της επιχείρησής τους. Ο εργοδότες μπορούν,επίσης, να στέλνουν μήνυμα στο   info@ika.gr, στο οποίο θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφουν τον ΑΜΕ τους. Ηαποκατάσταση λαθών και οριστικοποίηση των ΑΠΔ πρέπει να γίνει μέχρι  26η Νοεμβρίου 2008.