ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Το ΕΒΕΚΙ επισημαίνει ότι:

 

1)Στο «ραντεβού» με την Εφορία προσέρχονται πρώτοι οι εισοδηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ατομικών εμπορικών επιχειρήσεων. Ο φετινός γύρος υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ξεκινά, λοιπόν, την Δευτέρα 3 Μαρτίου. Το αφορολόγητο είναι αυξημένο κατά 1000 Ευρώ, έχουμε μείωση των φορολογικών συντελεστών και περιορισμό του εισοδήματος που φορολογείται, με αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Όσοι δηλώσουν εισοδήματα μέχρι 12.000 Ευρώ δεν θα διαπιστώσουν φορολογικό όφελος, ενώ, αντιθέτως, όσοι δηλώσουν πάνω από 23.000 θα δουν βελτίωση όσον αφορά την φορολογική τους επιβάρυνση σε σχέση με πέρυσι.(Στο κλιμάκιο εισοδήματος από τα 12.000 έως τα 30.000 Ευρώ ο συντελεστής φόρου είναι μειωμένος σε 29%. Πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 75.000 ευρώ ισχύει συντελεστής μειωμένος από 40% σε 39%)

 

 Ο φορολογούμενος οφείλει να προσέξει ιδιαιτέρως:

 

α) Αν τυχόν έχει καθυστερήσει η παραλαβή κάποιου δικαιολογητικού που υποβάλλεται μαζί με τη δήλωση, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση και να προσκομίσει αργότερα το δικαιολογητικό

 

β) Δικαιολογητικά δαπανών, όπως τιμολόγια, αποδείξεις κ.λπ. πρέπει να είναι πρωτότυπα, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά ο νόμος.

 

γ) Μαζί με το βασικό έντυπο Ε1 συμπληρώνεται και συνυποβάλλεται το Ε3, με το οποίο προσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη.  Οι σύζυγοι υποβάλλουν ξεχωριστό Ε3 εάν και οι δυο έχουν εισοδήματα από ελευθέριο επάγγελμα ή επιχείρηση.

 

δ) Η αναγραφή διεύθυνσης επαγγέλματος στο Ε1 είναι υποχρεωτική από όσους αποκτούν εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα ή επιχείρηση

 

ε)Αν έχει ατομική εμπορική επιχείρηση σε οικισμό με λιγότερους από 1.000 κατοίκους (εκτός κι αν είναι τουριστική) να μην ξεχάσει να σημειώσει την ένδειξη «Χ» στον κωδικό 017 του Ε1. Θα έχει πρόσθετες ελαφρύνσεις.

 

στ) Όσοι επιλέξουν τη διαδικασία της αυτοπεραίωσης πρέπει στον πίνακα Ι του Ε3 να προσδιορίσουν ξανά ακαθάριστα έσοδα και καθαρά κέρδη. Λογιστικά (Ακαθάριστα έσοδα -δαπάνες) προσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη των ατομικών εμπορικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών  που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας του ΚΒΣ.

 

Υπενθυμίζουμε ότι οι φορολογούμενοι που έχουν αλλαγές στην περιουσία τους ή θέλουν να κάνουν διορθώσεις σε στοιχεία των ακινήτων που είχαν δηλώσει στο Ε9 της προηγούμενης τριετίας, πρέπει να υποβάλλουν-ξεχωριστά από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους- το Ε9 μέχρι 31 Μαρτίου.

 

2)Από 1 έως 15 Απριλίου και αναλόγως με  τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους θα υποβάλουν φέτος τη φορολογική τους δήλωση (έντυπο Ε5) οι ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και ετερόρρυθμες( Ε.Ε.) μικρομεσαίες προσωπικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α΄ή Β΄κατηγορίας. Τα κέρδη τους ,μάλιστα, του 2007, θα φορολογηθούν όχι με 22% αλλά με 20% ! Eχει εκδοθεί απόφαση του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν με τη φορολογική τους δήλωση οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες , αστικές εταιρείες, κοινοπραξίες…