ΓΙΑ ΤΑ 41 ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΝ. 

Το ΕΒΕΚΙ εκφράζει την άποψη ότι τα 41 μέτρα που εξήγγειλε το Υπουργείο Ανάπτυξης γα την καταπολέμηση της ακρίβειας, από την στιγμή που η Πολιτεία έχει την πολιτική βούληση να τα εφαρμόσει, θα έχουν θετικές επιπτώσεις αρκεί:

 

1)Να ενισχυθεί σημαντικά με  προσωπικό και μέσα το Υπουργείο 

 

2)Να γίνουν πράξη οι δεσμεύσεις για αυστηρότερο, αλλά και πιο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των αγορών. Θεωρούμε ότι «σκοτεινές γωνίες» που υπάρχουν και καθιστούν τις αγορές-ιδίως των τροφίμων και οπωροκηπευτικών-ύποπτες για «παιχνίδια» εις βάρος των καταναλωτών,είναι απαραίτητο να «φωτισθούν», υιοθετώντας η Πολιτεία τα κατάλληλα μέτρα.

 

3) Να γίνουν πράξη όσα έχουν εξαγγελθεί για την καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή και ισχυροποίηση της θέσης του.

 

Στις σύγχρονες Αγορές όπου το Κράτος θέτει, απλώς, τους όρους λειτουργίας, φροντίζοντας η πλευρά της ζήτησης να είναι καλά ενημερωμένη και να μπορεί να «διεκδικεί το δίκιο της» και η πλευρά της προσφοράς να μην καταλήγει σε ολιγοπωλιακές και μονοπωλιακές καταστάσεις και να μην έχει την δυνατότητα «διαφυγών» αξιοποιώντας ένα «διάτρητο πλαίσιο», το Υπουργείο Ανάπτυξης της χώρας μας, κινείται στην σωστή κατεύθυνση με τα 41 μέτρα που εξήγγειλε.

 

Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τα επόμενα βήματα!