ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ! 

imagesca3gly3t

ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ!

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία οφείλουν να «τακτοποιήσουν» τα των αρδευτικών γεωτρήσεων.

Η προθεσμία για την τακτοποίηση, λήγει στις 16 Ιουνίου 2012.

Επειδή, όμως, πολλοί αγρότες δεν είναι έτοιμοι για την ολοκλήρωση των ενεργειών που απαιτούνται, δόθηκε παράταση μέχρι την 17η Δεκεμβρίου 2012.