ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ! 

afthaireta

ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Με υπουργική απόφαση δόθηκε παράταση στη προθεσμία υπαγωγής στο Ν.4014/201​1(τακτοποίηση αυθαιρέτων) μέχρι 31/01/2013 (Α΄φάση) και μέχρι 30/6/2013 (Β΄ φάση) λόγω της άσχημης οικονομικής συγκυρίας και εξαιτίας της πρόθεσης του ΥΠΕΚΑ να ωθήσει περισσότερους πολίτες στην τακτοποίηση των αυθαιρεσιών των ιδιοκτησιών τους.

   Για όσους πολίτες επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή του προστίμου διατηρείται η έκπτωση 20% στο συνολικό ποσό του. Για όσους πολίτες επιλέξουν να καταβάλουν το 30% του συνολικού ποσού μέχρι 31/01/2013 (σε παλιές και νέες δηλώσεις), παρέχεται έκπτωση 10% στο συνολικό ποσό. Αναστέλλεται μέχρι 31/01/2013 η απένταξη από τις ρυθμίσεις του νόμου καθώς και οι προσαυξήσεις για δηλώσεις που παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.   Επιτρέπεται η διενέργεια οιασδήποτε δικαιοπραξίας καθώς και η έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, χωρίς να είναι απαραίτητη η ολοσχερής εξόφληση του προστίμου, αλλά ενός ποσοστού 30 % αυτού μέχρι 31/01/2013 (παλαιών και νέων δηλώσεων).  Δίνεται η δυνατότητα περαίωσης μέχρι 31/01/2013 με αποπληρωμή του εναπομείναντος ποσού όλων των εντάξεων που έγιναν με τον ν.3843/10 ανεξαρτήτως του ποσού του προστίμου που έχει καταβληθεί έως σήμερα.