ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 27/2/09 ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 

To EBEKI ενημερώνει ότι , τελικώς , δόθηκε παράταση από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς και η ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Με τη διάταξη που αφορά τη ρύθμιση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων (περαίωση), προβλέπεται η παράταση των διαδικασιών για υπαγωγή στη σχετική ρύθμιση μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2009. Με τη διάταξη που αφορά στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, προβλέπεται,επίσης, η δυνατότητα κατάθεσης αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση μέχρι και τις 27 Φεβρουαρίου 2009. Όσον αφορά αυτό το τελευταίο

 

1) Δίνεται η δυνατότητα υπαγωγής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 31/12/2008. 2)Για να μπορέσει να υπαχθεί ο φορολογούμενος στη σχετική ρύθμιση πρέπει να καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στην πρώτη δόση, καθώς και ποσοστό 5% επί της ρυθμιζόμενης οφειλής 3) Το ελάχιστο ποσό της δόσης είναι 150 Ευρώ 4) Στις υπαγόμενες οφειλές συμπεριλαμβάνονται και τα ληξιπρόθεσμα χρέη από φόρο εισοδήματος οικονομικού έτους 2008