ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

To ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

 

1)     Δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών παράταση για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ν.2238/1994.Η καταληκτήριος ημερομηνία για την υποβολή ελεύθερων επαγγελματιών και εμποροβιοτεχνών  των οποίων το ΑΦΜ έχει ως τελευταίο ψηφίο τον αριθμό 1, μεταφέρεται, πλέον, την 1η Απριλίου 2009(από 03/03/09), όπου  μέσα σε 11 εργάσιμες μέρες θα έχει ολοκληρωθεί η υποβολή ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου.

 

2)     Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2009 ορίζεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της προηγούμενης παραγράφου