ΓΙΑ ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Το ΕΒΕΚΙ  συντάσσεται με την ΚΕΕΕ και τον ΕΟΑΕΝ και δηλώνει την αντίθεσή του με την εξαγγελία του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης για μετεξέλιξη του Ξενοδοχειακού Επιμελητήριου σε Τουριστικό.

 

 Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του επιμελητηριακού θεσμού και της συνθετικής και σφαιρικής οπτικής των προβλημάτων του συνόλου , σχεδόν, των επιχειρήσεων της χώρας, την πολυδιάσπαση των δυνάμεων και την ενθάρρυνση φυγοκεντρικών τάσεων, ιδιαίτερα σε μια εποχή, που απαιτείται η συνολική-συνεκτική και όχι κλαδική αντιμετώπιση των επιχειρηματικών προβλημάτων.  

 

Το Επιμελητήριο, επίσης, ενημερώνει ότι:

 

1) Σύμφωνα με διευκρινήσεις-οδηγίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, οι Εφορίες θα πρέπει να επιστρέφουν στις τουριστικές επιχειρήσεις (γραφεία τουρισμού, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια κλπ) μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης, το 90% του πιστωτικού υπόλοιπου ΦΠΑ που αφορά δαπάνες των προαναφερόμενων επιχειρήσεων για κατασκευή παγίων, αγορά επενδυτικού εξοπλισμού κ.λ.π.( Το υπόλοιπο 10% θα επιστρέφεται, μετά από προσωρινό έλεγχο)Ορίστηκε, επίσης, ότι η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών για την εκτέλεση των επιστροφών θα ελέγχεται από τους αρμόδιους επιθεωρητές, που μεταβαίνουν σε τακτά διαστήματα στις Εφορίες..

 

2) Σε καταβολή των επιδοτήσεων για την ανανέωση του στόλου των Τουριστικών Λεωφορείων θα προχωρήσει ο ΕΟΤ, ξεκινώντας από τους δικαιούχους του 2007.