ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ! 

 Δόθηκε ΠΑΡΑΤΑΣΗ στην ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας στα Μέτρα 311-312-313 του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-13 με καταληκτική ημερομηνία την 1η Νοεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30μμ

 

Α.Το Μέτρο 311 επιδοτεί με 50% τις επενδύσεις σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές για μικρές μονάδες διανυκτέρευσης, μονάδες εστίασης και αναψυχής κ.λ.π

 

Β.Το Μέτρο 312 επιδοτεί με 50% ιδρύσεις και επεκτάσεις βιοτεχνιών, χρήση Α.Π.Ε. κ.λ.π. και

 

Γ.Το Μέτρο 313 επιδοτεί με 50% παρεμβάσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τουριστικού χαρακτήρα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες(γενικά) επικοινωνήστε με το 210-5275204