Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον ελαιοχρωματισμό του κτηρίου που στεγάζεται το Επιμελητήριο 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ.

 

Προκειμένου να γίνει ο ελαιοχρωματισμός του κτηρίου του Επιμελητηρίου (επιφάνεια800 τ.μ.), παρακαλούμε τα μέλη μας που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας τον ελαιοχρωματισμό κτηρίων και ενδιαφέρονται, όπως καταθέσουν κλειστή προσφορά  (μόνο κόστος εργασίας) μέχρι τη Δευτέρα 23-07-2018.

 

 

Ο Πρόεδρος,

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ