ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ”ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΥΟΡΙΣΜΟ” 

Μπροστά σε ένα πολυπληθές ακροατήριο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητήριου Κεφαλληνίας και Ιθάκης, χθές Δευτέρα 31/11/11 και ώρα 7:00 μμ η κ. Ιφιγένεια Τσούκα ενημέρωσε για το ενδιαφέρον Πρόγραμμα χρηματοδότησης δράσεων ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Θαλάσσιου, Αθλητικού, Αγροτουρισμού, Γαστρονομικού, Υγείας και ευεξίας)

 

Πριν από την ομιλήτρια σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητήριου κ. Σ .Ματιάτος, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης η κ. Κ. Ατσάρου, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενοικιαζόμενων Καταλυμάτων ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους για την συνεργασία με την Easy Jet.

 

Το Πρόγραμμα για την χρηματοδοτική ενίσχυση( με 40%) επενδυτικών σχεδίων που αφορούν τον Εναλλακτικό τουρισμό αφορά νομικά και φυσικά πρόσωπα που έχουν έναρξη δραστηριότητας του επιλέξιμου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας(Κ.Α.Δ.) πριν από την 01/01/2010.Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν την επενδυτική τους πρόταση, είτε µεµονωµένα, είτε από κοινού, µε τη µορφή Συνεργασίας. Χρηματοδοτούνται: Εξοπλισμός, Κτιριακά – Διαμόρφωση χώρων – Ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις, Προβολή – Προώθηση κ.λ.π.

 

 Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι από 10.000 – 400.000 € (δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τον τζίρο του προηγούμενου έτους).

 

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση είχε ορισθεί η 15η Νοεμβρίου, αλλά είναι βέβαιο ότι θα δοθεί παράταση.