ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ! 

1_4

ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ!

 

Είναι κοινοτυπία ότι τα νεότερα μέλη της κοινωνίας χρησιμοποιούν διαφορετικά Μέσα πληροφόρησης από τους μεγαλύτερούς τους. Η αξιοπιστία του Μηνύματος ποικίλλει επίσης από το Μέσο σε κάθε μια από τις σημαντικότερες ηλικιακές ομάδες, όπως αποκαλύπτεται από την ενδιαφέρουσα έρευνα Ypartnership / Harrison Group 2011 Portrait of American Travelers.

Ιδού, τώρα, ορισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα:   1.Η ηλικιακή ομάδα 18-32 ετών, σε σχέση με αυτούς που είναι πάνω από 32 ετών, είναι πιθανότερο να έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις πληροφορίες που έρχονται από ηλεκτρονικές πηγές {π.χ. τα blogs (54%), οι δικτυακοί τόποι προορισμών (53%) ή το YouTube ή άλλες παρόμοιες πηγές(35%).}

2.Γαι την επιλογή τουριστικών προορισμών οι πληροφορίες από την οικογένεια και τους φίλους εξακολουθούν να έχουν το μεγαλύτερο βάρος μεταξύ όλων των ομάδων καταναλωτών, ανεξάρτητα από την ηλικία.

3.Η ηλικιακή ομάδα 33-46 ετών έχει περισσότερες πιθανότητες από την προηγούμενη ή την ομάδα των 47-65 ετών να εμπιστευθεί πληροφορίες από ιστοσελίδες online ταξιδιωτικών γραφείων (63%), όπως η Expedia.

4.Η ομάδα των 47-65 ετών και/ή οι ηλικιωμένοι (66+ ετών) έχουν εμπιστοσύνη σε κριτικές για προορισμούς και καταλύματα από blogs  σε ποσοστό 46%, πληροφορίες που βρήκαν σε site εταιρείας ή προορισμού σε ποσοστό 53%, πληροφορίες από ταξιδιωτικά φυλλάδια, από άρθρα σε εφημερίδες, περιοδικά, προγράμματα στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο σε ποσοστό 47-48%.Η εμπιστοσύνη τους σε πράγματα που έχουν δει στο YouTube ή άλλες παρόμοιες ιστοσελίδες δεν ξεπερνά το29%!

5.Η ηλικιακή ομάδα 47-65 ετών είναι πιθανότερο από τους ηλικιωμένους να έχουν εμπιστοσύνη σε σχόλια στα blogs ή σε πληροφορίες από διαφημιστικά τουριστικά φυλλάδια Είναι δε λιγότερο πιθανό από τους νεότερούς τους να έχουν εμπιστοσύνη στην αξιολογήσεις σε “συμβουλευτικές” ταξιδιωτικές ιστοσελίδεςή σε πράγματα που έχουν διαβάσει ή δει σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook ή το Twitter 6Οι ηλικιωμένοι  είναι λιγότερο πιθανό από τους νεότερούς τους να έχουν εμπιστοσύνη σε online πηγές πληροφόρησης, στις πληροφορίες που βρίσκουν σε ταξιδιωτικά φυλλάδια ή σε τουριστικές διαφημίσεις . Σε σύγκριση με τους τουρίστες των άλλων ηλικιακών ομάδων, οι ηλικιωμένοι είναι πιθανότερο να έχουν εμπιστοσύνη στις υποδείξεις των τουριστικών πρακτόρων (51%).