ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ο Γενικός Διευθυντής Βιομηχανικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Πατίρης θα παρουσιάσει στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ( Λ. Βεργωτή 131), το Πρόγραμμα « ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».

 

Η παρουσίαση θα γίνει την Τετάρτη 14  Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 18:30.

 

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, το Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης, τον ΕΦΕΠΑΕ και την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

 

Υπενθυμίζουμε ότι το Πρόγραμμα επιχορηγεί, την ίδρυση επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα, που επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα σε επιχειρηματική καινοτομία. Επίσης, ενισχύονται Πολύ Μικρές και Μικρές νέες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει έως και πέντε (5) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών. Επιδοτούνται σε ποσοστό 60% έργα ύψους προϋπολογισμού από 30.000- 300.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια μεταποιητικού χαρακτήρα και από 20.000- 200.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια των άλλων επιλέξιμων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας. H υποβολή επενδυτικών σχεδίων ολοκληρώνεται στις 30/09/2011.(Α΄ κύκλος).Χρηματοδοτούνται: Λειτουργικές δαπάνες για 12 μήνες, μηχανολογικός και εργαστηριακός εξοπλισμός ,δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών στελεχών υψηλών προσόντων , δαπάνες προβολής και επικοινωνίας, δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων ,δαπάνες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ,Κτιριακά( Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων κ.λ.π. Το Πρόγραμμα αφορά πολλούς κλάδους και των τριών τομέων της παραγωγής.