ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ Ι.Κ.Α.! 

Το Ι.Κ.Α. γνωστοποίησε ότι  παρέχεται η δυνατότητα σε όσους εργοδότες οφείλουν καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές και δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση -ή έχουν απενταχθεί- να «καταφύγουν» στο καθεστώς του προσωρινού διακανονισμού.

 

Με την υπαγωγή στο καθεστώς του προσωρινού διακανονισμού, αναστέλλεται μέχρι 31/12/2012 η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων για τους παραπάνω οφειλέτες.  Για την υπαγωγή στον προσωρινό διακανονισμό, αρκεί να υποβληθεί σχετική αίτηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για υπαγωγή στο διακανονισμό είναι η ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών εισφορών εκ μέρους των εργοδοτών.  Ο τρόπος εξόφλησης των καθυστερούμενων οφειλών καθορίζεται ως εξής: 1.Οι οφειλές που αφορούν το 2011 ρυθμίζονται σε 36 ή 48 μηνιαίες δόσεις,

 

2.Οι οφειλές που αφορούν προηγούμενα χρόνια κεφαλαιοποιούνται στις 31/12/2010 και για την εξόφλησή τους καταβάλλεται ποσό που αντιστοιχεί στο 20% του μέσου όρου των τρεχουσών εισφορών του Δ΄τριμήνου του 2010.

 

3.Οι οφειλέτες που δεν απασχολούν υπαλλήλους και οι οφειλέτες από οικοδομοτεχνικά έργα μπορούν να εξοφλήσουν καταβάλλοντας το 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής για ποσά κατώτερα των 300.000 ευρώ και το 0,80% για μεγαλύτερα ποσά. Εφόσον  η αίτηση υποβληθεί μέχρι 31/10/2011, θα παρέχεται έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών της κεφαλαιοποιημένης οφειλής. Το Ι.Κ.Α., τέλος, προειδοποιεί ότι στις περιπτώσεις οφειλετών, που δεν θα προσφύγουν  στον προσωρινό διακανονισμό θα εφαρμοστεί η πλήρης επιβολή των προβλεπομένων αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης.