ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

 

1)Στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου αναμένεται η δημοσιοποίηση του προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός». Στο πρόγραμμα επιλέξιμα θα είναι επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 15.000 -400.000 ευρώ υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο με αντικείμενο την ανάπτυξη των εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων. Ο εναλλακτικός τουρισμός περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των τουριστών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, τηρούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης. Το ύψος της επιχορήγησης είναι γενικά 40% επί του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις αυξάνεται κατά 5%.

 

2)Ο ΟΑΕΔ έχει προκηρύξει Πρόγραμμα με τίτλο «Επιχειρηματικότητα άνεργων γυναικών», ηλικίας από 22 – 64 ετών.Ο συνολικός προυπολογισμός του Προγράμματος είναι 96 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε (άνεργες)γυναίκες που θα αναπτύξουν δραστηριότητα σε καινοτόμους κλάδους και ιδιαίτερα στην πράσινη οικονομία και σε μέλη εταιρίας (Ο.Ε., Ε.Ε. για το ομόρρυθμο μέλος της ή ΕΠΕ), που μετέχουν με ποσοστό από 51% έως 60% στο εταιρικό κεφάλαιο. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι, λοιπόν, γυναίκες με την ιδιότητα του άνεργου, έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟAΕΔ …Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 36 μήνες και το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέα ελεύθερη επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα ορίζεται στα 24.000 ευρώ. (Καλό θα είναι οι ενδιαφερόμενες πριν εκδηλώσουν περαιτέρω το ενδιαφέρον τους να ενημερωθούν για τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα)