ΟΧΙ ΣΕ ΦΠΑ 23%! 

 

Το ΕΒΕΚΙ επισημαίνει ότι η (πιθανολογούμενη) μετάταξη των τουριστικών υπηρεσιών σε ΦΠΑ 23%-από 11% που είναι σήμερα-θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τον τουριστικό κλάδο και κατά συνέπεια για την οικονομία της χώρας συνολικά. Σημειώνουμε ότι η συντελεσθείσα αύξηση μετά την 1η Ιουλίου κατά 2% δημιουργεί ήδη προβλήματα βιωσιμότητας σε επιχειρήσεις του τουρισμού εξαιτίας των μεγάλων εκπτώσεων που προσφέρονται στα ξένα γραφεία τουρισμού. Μια επιπλέον, όμως, αύξηση κατά 12% στην τελική τιμή θα οδηγούσε πράγματι έναν τεράστιο αριθμό τουριστικών επιχειρήσεων στο «κλείσιμο» και είναι πλήρως αιτιολογημένες οι ενστάσεις τόσο της ΠΟΞ όσο και του HATTA.

 

 Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΟΞ  «οι αντίστοιχοι συντελεστές ΦΠΑ είναι στη Γαλλία 5,5% στην Πορτογαλία 5% στην Ισπανία 7%, στην Τουρκία 8%…» και μια μετάταξη του δικού μας συντελεστή στο 23% θα σήμαινε την «εξαφάνιση» της ανταγωνιστικότητάς μας! Είναι, επίσης, γεγονός ότι φέτος τα καταλύματα λειτουργούν ήδη με σημαντικά χαμηλότερες τιμές σε σχέση με το 2009 και δεν θα μπορούν την ενδεχόμενη αύξηση να την μετακυλίσουν ούτε στους πελάτες τους, ούτε στους tour operators, αλλά ούτε…και στον εαυτό τους! Το αποτέλεσμα μιας ενδεχόμενης αύξησης; «Λουκέτα», ανεργία, αδυναμία εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων, «καταποντισμός» του κλάδου αλλά και ανυπολόγιστη ζημιά στην οικονομία συνολικά

 

Είναι φανερό ότι τα όποια(πρόσκαιρα) οφέλη από μια αύξηση του ΦΠΑ στον χώρο των τουριστικών υπηρεσιών δεν αντισταθμίζουν κατά κανένα τρόπο τις «απώλειες»!