Ενημέρωση του ΕΦΚΑ για ληξιπρόθεσμες οφειλές 

                                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2018-06-28

 

Ο ΕΦΚΑ  (σχ. το ΔΕΙΣΦΜΜ/538/808007/19-06-2018 έγγραφο) ανακοινώνει ότι διαβιβάζονται όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται σε καθεστώς ενεργής ρύθμισης στο Κέντρο Είσπραξης (Κ.Ε.Α.Ο)

Προκειμένου να καταστεί εφικτή η δυνατότητα μεταφοράς των ρυθμίσεων, έχουν δρομολογηθεί σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ οι εξής ενέργειες:

α) διεκόπη η δυνατότητα επανένταξης σε ρύθμιση μέσω του Π/Σ του π.ΟΑΕΕ

β) διεκόπη η δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4152/2013(πάγια ρύθμιση) μέσω του μηχανογραφικού συστήματος.

γ) ελέγχθηκαν όλες οι ρυθμίσεις Ν.4321, Ν.4305, Ν.4152 οι οποίες μέχρι σήμερα παρέμειναν ενεργές στο Π/Σ Ο.Α.Ε.Ε.

Όλες οι ρυθμίσεις που θεωρούνται ενεργές θα μεταφερθούν μέχρι 30/06/2018 στο ΚΕΑΟ το οποίο πλέον θα είναι ο αρμόδιος φορέας για την είσπραξη των υπολειπόμενων δόσεων έως την εξόφληση.

Επισημαίνεται ότι περιπτώσεις για τις οποίες έχει διακοπεί οριστικά η ρύθμιση έχουν ήδη βεβαιωθεί στο ΚΕΑΟ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

α. Εξαιρέθηκε από την διαδικασία μεταφοράς στο ΚΕΑΟ ο προσωρινός διακανονισμός (Ν.3943/2011) ο οποίος θα συνεχίσει να παρακολουθείται από την ΗΔΙΚΑ έως και την λήξη του (31/12/2018)

β. Παραμένει ενεργή η δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών με πιστωτικό υπόλοιπα(προηγούμενη ρύθμιση, παρακράτηση Δ.Ο.Υ)

γ. Η είσπραξη των υπολειπόμενων δόσεων ρυθμίσεων που θα μεταφερθούν στο ΚΕΑΟ θα γίνεται με την μέχρι σήμερα γνωστή διαδικασία ( πάγια ανάθεση, κωδικός πληρωμής)

δ. Η ΔΟΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΟΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΩΣ ΕΞΗΣ:

1. ΡΥΘΜΙΣΗ Ν.4305/2014, ΣΤΙΣ 23/07/2018

2. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.4152/2013, Ν4321/2015 ΣΤΙΣ 31/07/2018

Επίσης όπου απαιτείται κωδικός πληρωμής, αυτός θα χορηγείται ηλεκτρονικά από το ΚΕΑΟ, μετά από πιστοποίηση του ασφαλισμένου ως χρήστη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr,  οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο)

 

Ο Πρόεδρος,

 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΘΗΣ