Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς-Ιθάκης ενημερώνει τα μέλη του ότι ανοίγει ο δρόμος για την ενεργοποίηση ενός ακόμη καθεστώτος του αναπτυξιακού νόμου, αυτού που αφορά στις «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», το οποίο δύο χρόνια μετά τη θέσπιση του νόμου 4399/2016 παρέμενε «στα χαρτιά».

Χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιάννης Δραγασάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Ερευνας και Καινοτομίας κ. Κώστας Φωτάκης υπέγραψαν απόφαση με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες βάσει των οποίων θα μπορούν να χαρακτηρισθούν ως καινοτομικά –και επομένως να λάβουν ενίσχυση από τον αναπτυξιακό νόμο– προϊόντα, υπηρεσίες και παραγωγικές διαδικασίες. Το καθεστώς αποσκοπεί στην καθιέρωση ή ενίσχυση των προϊόντων καινοτομικού χαρακτήρα, καθώς και στην ενσωμάτωση οργανωτικών και διαδικαστικών καινοτομιών στις παραγωγικές και άλλες διαδικασίες με στόχο τη συνεχή δέσμευση στην καινοτομία ως κεντρική επιλογή των ενισχυόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για το 2018 ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 70 εκατ. ευρώ αφορούν τα εξής είδη ενίσχυσης: επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης. Στην περίπτωση που θα δίνεται επιχορήγηση αυτή προβλέπεται να φθάνει στο 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης, ενώ για τις λεγόμενες ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων προβλέπεται επιχορήγηση στο 100% του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης. Το ποσό των 70 εκατ. ευρώ προέρχεται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπυξης και μπορεί να αφορά εθνικούς πόρους ή τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Τα υπόλοιπα 30 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, ενώ η βεβαίωση καινοτομίας θα εκδίδεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που θέτει η κοινή υπουργική απόφαση. Υπενθυμίζεται ότι ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων θεωρούνται όσες πληρούν κάποιο από τα ακόλουθα κριτήρια: εξωστρεφείς, καινοτόμες, ανεξάρτητες μικρομεσαίες που συγχωνεύονται, επιχειρήσεις που έχουν αυξήσει την απασχόλησή τους κατά 10% και πλέον την τελευταία τριετία, συνεταιρισμοί, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους Τεχνολογίας, Πληροφορικής, Αγροτοδιατροφής, βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές κ.ά.

 

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Σταύρος Σπαθής