ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ! 

917928921924917923919932919929921927

Στο «χριστουγεννιάτικο»  μήνυμά της, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία καθίσταται προαιρετική, από την 1/1/2015 η εγγραφή στα Επιμελητήρια.

Στην ανακοίνωση ανφέρονται-εκτός των άλλων-και τα εξής: «….το αξιοπερίεργο, που εδραιώνει και την επιπολαιότητα της απόφασης αυτής της Πολιτείας να καταργήσει την υποχρεωτικότητα της εγγραφής, είναι το ότι κάθε μέλος Επιμελητηρίου επιβαρύνεται ετησίως με ένα τέλος 50 περίπου ευρώ (κατά την συντριπτική τους πλειοψηφία, ενώ μόνο οι ανώνυμες εταιρείες και οι τράπεζες καταβάλλουν υψηλότερο, αλλά οπωσδήποτε ανεκτό τέλος), γεγονός που δεν αλλοιώνει τον βασικό οικονομικό προγραμματισμό της επιχείρησης, ούτε και είναι δυσβάστακτο οικονομικό βάρος, σε σύγκριση με το άλλο αυθαίρετο οικονομικό βάρος κατά της επιχειρηματικής τάξης, δηλαδή το ειδικό τέλος επιτηδεύματος των 650 έως 1.000 ευρώ ετησίως, το οποίο επιβάλλεται ισοπεδωτικά σε βάρος κάθε επιχειρηματικού φορέα και άσχετα από την οικονομική του κατάσταση εν μέσω τόσων δεινών από την παγκόσμια και ελληνική οικονομική κρίση…Η αυθαίρετη και αδικαιολόγητη κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής στα Εμπορικά Επιμελητήρια γεννά και θέματα συνταγματικότητας, την στιγμή κατά την οποία τα άλλα Επιμελητήρια ή οι άλλοι Σύλλογοι, που έχουν δημιουργηθεί ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και λειτουργούν ως Επιμελητήρια, εξακολουθούν νομοθετικά να διέπονται από το καθεστώς της υποχρεωτικής εγγραφής των μελών τους σ’ αυτά… Ο αποχωρισμός μόνο των Εμπορικών Επιμελητηρίων από το καθεστώς της υποχρεωτικής εγγραφής των μελών παραβιάζει αρχές ισότητας και αναλογικότητας και κρίνεται ως αντισυνταγματική η εν λόγω ρύθμιση στο σύνολό της…Το καθεστώς της υποχρεωτικής εγγραφής των μελών στα Εμπορικά Επιμελητήρια, που ισχύει από ετών και σε πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά και του κόσμου, έχει κριθεί ως νόμιμο και δίκαιο, δεδομένου ότι έχει καθαρά ανταποδοτικό χαρακτήρα, υπό την έννοια της συνεχούς διαθεσιμότητας των επιμελητηριακών υπηρεσιών προς τα μέλη του και της παροχής σ’ αυτά κάθε υπηρεσίας που αποσκοπεί στην προστασία και στην διασφάλιση των συμφερόντων αυτών.Με την έννοια αυτή μάλιστα, κάθε πολίτης καταβάλλει φόρους προς την Πολιτεία, αφού αύτη είναι υποχρεωμένη να έχει σε διαθεσιμότητα προς τους πολίτες της τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και άλλου κοινωνικού χαρακτήρα υπηρεσίες, άσχετα από το γεγονός ότι των υπηρεσιών αυτών δεν απολαμβάνουν άμεσα όλοι οι πολίτες της χώρας αλλά, μόνον οι ενδιαφερόμενοι…Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, που εκπροσωπεί και τα 59 Εμπορικά Επιμελητήρια της χώρας, διαμαρτύρεται έντονα για την θέσπιση της νέας αυτής αυθαίρετης και αδικαιολόγητης, χωρίς καμιά προηγούμενη διαβούλευση, ρύθμισης, την άμεση απόσυρση της οποίας απαιτεί από την Πολιτεία, υπογραμμίζει δε προς αυτήν ότι οι καταστροφικές συνέπειες της ρύθμισης αυτής είναι ήδη ορατές στο άμεσο μέλλον, γεγονός το οποίο πρέπει, με κάθε θυσία, να αποφευχθεί χάριν της ομαλής και προγραμματισμένης ανάπτυξης των παραγωγικών τάξεων και της ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας».