ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

Σύμφωνα με απόφαση του ΟΑΕΔ, στο πρόγραμμα επιχορήγησης των εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για την επαναπρόσληψη και διατήρηση του ίδιου αριθμού του εποχικού προσωπικού τους που απασχολούσαν κατά το προηγούμενο έτος, μπορούν να ενταχθούν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουργίας.

 

Στο πρόγραμμα εντάσσονται όλες οι εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις από τη στιγμή που στις 30/4/2009 και στις 31/5/2009 θα ξαναπροσλάβουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού που απασχολούσαν αντίστοιχα τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2008 και με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης. Η επιχορήγηση ορίζεται για δυο μήνες και λήγει 31/05/09 ,ενώ το ύψος της ισούται με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας που έλαβε ο επιδοτούμενος μετά την λήξη της σύμβασης εργασίας του με την επιχείρηση

 

 Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν στο Κ.Π.Α της περιοχής όπου ανήκουν αίτηση και υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση λειτουργεί εποχικά και ότι οι εργαζόμενοι που θα προσλάβει ανήκουν στο εποχικό προσωπικό της που απασχόλησε το 2008.

 

Είναι προφανές ότι ο ΟΑΕΔ θα ελέγχει την επιχείρηση ως προς την ακρίβεια των περιεχομένων της υπεύθυνης δήλωσης.

 

Η προθεσμία, τέλος, για την είσπραξη της επιχορήγησης ασκείται μέσα σε ένα δίμηνο μετά τη λήξη της δίμηνης διάρκειας του προγράμματος για κάθε επιχείρηση.

 

Η δαπάνη για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος επιχορήγησης θα καλυφθεί από τα αποθεματικά του Κλάδου ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ και θα ανέλθει στο ποσό των 50.000.000 Ευρώ.