Επιδότηση από τον ΟΑΕΔ σε ανέργους για να ανοίξουν δική τους επιχείρηση 

Το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς-Ιθάκης σας ενημερώνει για το νέο πρόγραμμα προώθησης της αυτοαπασχόλησης που δρομολογεί ο ΟΑΕΔ, που δίνει την ευκαιρία σε 10.000 άνεργους, ηλικίας 18-66 ετών, να μπουν στο επιχειρείν.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιδοτηθούν με ποσά που θα φτάνουν έως και τα 12.000 ευρώ, προκειμένου να υλοποιήσουν τη δική τους επιχειρηματική ιδέα. Οι δικαιούχοι του νέου προγράμματος θα είναι άνεργοι που έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και θα προβούν σε έναρξη  επιχειρηματικής δραστηριότητας από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος σε ΦΕΚ. Επιδότηση δικαιούνται και όσοι άνεργοι είχαν προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και τη διέκοψαν έως τις 31/12/2011. Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη ΟΕ, ΕΠΕ, IKE και Συνεταιρισμού Εργαζομένων. Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες και οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν την επιχείρησή τους για 3 μήνες μετά τη λήξη του προγράμματος. Η επιδότηση καταβάλλεται σε 3 δόσεις και κλιμακώνεται ως εξής:

-Έως 12.000 ευρώ λαμβάνουν ατομικοί επιχειρηματίες ή μέλη εταιρειών με ποσοστό στο εταιρικό κεφαλαίο πάνω από 51%

-Έως 9.000 ευρώ τα μέλη εταιρειών που κατέχουν το 1/2 του εταιρικού κεφαλαίου

-Έως 8.000 ευρώ τα μέλη εταιρειών που κατέχουν το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου

Η διαδικασία υπαγωγής στο πρόγραμμα έχει τρία στάδια: Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και έλεγχος από ειδικά κλιμάκια του ΟΑΕΔ αν πληροί τους όρους του προγράμματος προκειμένου να λάβει το ποσό.

 

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου

Σταύρος Σπαθής