ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

ΤΟ 2011 ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

 

 

Το ΕΒΕΚΙ πληροφορεί τα μέλη του ότι με τον νόμο «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών κακι κεφαλαιουχικών Εταιρειών…» που ψηφίστηκε στην Βουλή 18/06/10 αναβλήθηκαν οι εκλογές των Επιμελητηρίων (Τον Ιούνιο του 2010 συμπληρωνόταν τετραετία και με βάση τον νόμο έληγε η θεητεία των αιρετών Οργάνων)

 

Σύμφωνα με τον προαναφερόμενο Νόμο, οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων θα διεξαχθούν μεταξύ 15ης Μαρτίου και 15η; Απριλίου 2011.Η θητεία ,λοιπόν, των τωρινών εκλεγμένων Οργάνων των Επιμελητηρίων παρατείνεται μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών το 2011.

 

Τα μέλη για να έχουν δικαίωμα ψήφου πρέπει να  ,εχουν ξοφλήσει τις συνδρομές του 2010.