ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ 95%! 

ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ 95%!

 

Σύμφωνα με την Eurostat, το κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στην Ελλάδα βρίσκεται στο 95% του μέσου κοινοτικού της Ευρώπης των 27! Η υπηρεσία, έχοντας ως σημείο αναφοράς το 2009,διαπιστώνει ότιτο 2008, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα μας, υπολογιζόμενο σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ), ήταν 94% και το 2007 ήταν 98% του μέσου κοινοτικού όρου. Η πορεία του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, στη χώρα μας έχει ως εξής: Κατά την 5ετία 1995-2000 παρέμεινε αμετάβλητο στο επίπεδο του 72% του μέσου κοινοτικού. Το 2001 πήγε στο 74%, το 2002 στο 78%, το 2003 στο 81%, το 2005 στο 82%, το 2006 – 2007 στο 98%, το 2008 στο 94% και το 2009 στο 95%.

 

Στην Ευρώπη των 15, η Ελλάδα καταλαμβάνει την προτελευταία θέση(την τελευταία θέση καταλαμβάνει η Πορτογαλία με 78%) . Το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ευρώπη των 27 έχει το Λουξεμβούργο (268% του μέσου κοινοτικού) και το χαμηλότερο η Βουλγαρία (41%). Η  Ιρλανδία βρίσκεται στο 131% εξαιτίας της κρίσης (ήταν στο 147% το 2007…αλλά στο 99% το 1995!)Η Κύπρος βρίσκεται στο 98% του μέσου κοινοτικού όρου. Στις υποψήφιες χώρες, το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα έχει η ΠΓΔΜ (35% του μέσου κοινοτικού).