ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ! 

internetthumblarge_01

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ!

Από Δευτέρα 2 Ιουλίου και μέχρι την Τρίτη 31 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η χορήγηση των επιταγών κατάρτισης και πιστοποίησης  για ανέργους, από τον ΟΑΕΔ.

Έχει αναρτηθεί  στο http://www.voucher.gov.gr το μητρώο ωφελουμένων με τη μορφή πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά, ανά περιφερειακή ενότητα, στους οποίους εμφανίζονται-εκτός των άλλων- οι επιλεγέντες δικαιούχοι επιταγών κατάρτισης (36.664 άτομα). Για την παραλαβή της επιταγής κατάρτισης απαιτείται η επίδειξη εγγράφου πιστοποίησης της  ταυτότητας του ωφελούμενου.

Με τις επιταγές αυτές οι άνεργοι που έχουν επιλεγεί, μπορούν να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες σε τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, σε επιλεγμένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης.