ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΜΕΧΡΙ 31/12 Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει:

 

1) Το Υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα με πληροφορίες, προσανατολίζεται στο σχεδιασμό ενός προγράμματος, το οποίο θα επιδοτεί ,με ποσά που αντιστοιχούν στο 35-50% του κόστους μετεγκατάστασης, τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις ώστε να μετεγκατασταθούν σε Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) και Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟΠΑ) .Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος, πέραν από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, είναι ,κυρίως, η αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν οι επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός αστικού ιστού.

 

2)Ενώ έχει υπογραφεί υπουργική απόφαση για απόσυρση 315 αλιευτικών σκαφών ,υπεγράφη από τον αρμόδιο Υπουργό η  παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αλιέων για χρηματοδότηση της μόνιμης παύσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011 . (Υπενθυμίζεται ότι στην Πρόσκληση του Μέτρου 1.1, συνολικής δημόσιας δαπάνης 50.εκ. ευρώ, υπάγονται πράξεις που χρηματοδοτούν παύση  δραστηριοτήτων επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ηλικίας άνω των 10 ετών,με την διάλυσή τους ή με αλλαγή χρήσης τους για μη αλιευτικές δραστηριότητες.)