ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

 Το Υπουργείο Ανάπτυξης, παρατείνει κατά ένα μήνα την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων του Επενδυτικού Νόμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ,πλέον, να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2011. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά νέους επιχειρηματίες, ηλικίας 18 – 40 ετών και απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είτε ιδρύθηκαν μετά από 1-1-2011, είτε δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσής τους μέχρι το χρόνο κατάθεσης της επενδυτικής τους πρότασης. Το ελάχιστο ύψος επένδυσης που απαιτείται για τις μικρές επιχειρήσεις είναι τα 150.000 ευρώ, ενώ για τις πολύ μικρές είναι τα 100.000 ευρώ.  Στο Ειδικό Καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων μπορούν να υπαχθούν όλες οι οικονομικές δραστηριότητες, εκτός από εκείνες που εξαιρούνται στον Επενδυτικό Νόμο (3908/2011, άρθρο 2). Τα είδη της ενίσχυσης που προβλέπονται είναι η επιχορήγηση και  το Leasing. Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης μπορεί να φθάσει μέχρι το 1 εκ. ευρώ στην περίπτωση χρήσης Leasing, ενώ στην περίπτωση μη χρήσης του, μπορεί να φθάσει μέχρι τις 500.000 ευρώ. Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης, ακόμη και την μισθοδοσία! Ενισχύονται, επίσης, και οι δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής. H ενίσχυση των παραπάνω δαπανών αφορά στα 5 πρώτα χρόνια από την ίδρυση της επιχείρησης. Η ιδιαιτερότητα του προαναφερόμενου προγράμματος είναι το ότι δίνει τη δυνατότητα της παράλληλης ένταξης και σε άλλα προγράμματα, εφόσον δεν επιδοτούνται οι ίδιες δαπάνες. Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται μέσα από το www.ependyseis.gr, και ,ακολούθως, σε έντυπη μορφή στο παρακάτω Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών: Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας: Κοραή 4, 6ος όροφος, ΤΚ 10564, Αθήνα, Τηλ: 210-3258800-4.