ΕΡΧΟΝΤΑΙ…ΦΑΠ(ες)! 

 

3_6_01

 

Από τον Οκτώβριο και έως το τέλος του 2012 σχεδόν 1 εκατ. άτομα θα παραλάβουν τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή του ΦΑΠ του 2010 και του 2011

α) Αυτοί που κατείχαν την 1-1-2010 κτίσματα και οικόπεδα εντός σχεδίων, συνολικής φορολογητέας αξίας πάνω  από 400.000 ευρώ, θα παραλάβουν τον Οκτώβριο εκκαθαριστικά σημειώματα, με τα οποία θα κληθούν να καταβάλουν τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) του 2010. β)) Όσοι κατείχαν την 1-1-2011 κτίσματα και οικόπεδα εντός σχεδίων ,συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 200.000 ευρώ, θα παραλάβουν στα τέλη Νοεμβρίου εκκαθαριστικά σημειώματα για την πληρωμή του ΦΑΠ του 2011

γ) Τα σημειώματα θα είναι χωριστά για τους δυο συζύγους