ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 10% ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012 

 

thaktoploikaeisitiria_01

 

ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 10% ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος μείωση της τάξεως του 10% σημείωσαν οι τουριστικές εισπράξεις στο πρώτο εξάμηνο του έτους, λόγω της πτώσης των αφίξεων κατά 9% και της μειωμένης (κατά 1,2%) μέσης κατά ταξίδι δαπάνης. Η εν λόγω μείωση διαμορφώνεται σε διψήφιο νούμερο, εξαιτίας της μείωσης των εισπράξεων από τους ταξιδιώτες των 27 χωρών της ΕΕ κατά 9,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.803,5 εκατ. ευρώ και εξαιτίας της μείωσης στις εισπράξεις από λοιπούς που διαμορφώθηκαν στα 974,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 10,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Ø  Οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ευροζώνης διαμορφώθηκαν στα 1.154,5 εκατ. ευρώ(– 19,3%) ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ των 27( εκτός της ζώνης του ευρώ) παρουσίασαν αύξηση(+14,3%) .Τον Ιούνιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011, οι εισπράξεις μειώθηκαν κατά 98,9 εκατ. ευρώ (- 7,1%) Στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων συμβάλανε η μείωση των αφίξεων κατά 6,4% και η μείωση της μέσης κατά ταξίδι δαπάνης κατά 0,7%.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

-14,1%( 446 εκατ )

ΓΑΛΛΙΑ

-22,3%(200,9 εκατ )

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

+38,6%(427,2 εκατ)

Η.Π.Α

-36,7%(134,3 εκατ)

ΡΩΣΙΑ

——–  (219,5 εκατ)

Ø  Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 9% και διαμορφώθηκε σε 4.827.800 ταξιδιώτες( έναντι 5.304.200 το Α εξάμηνο του 2011.) Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ διαμορφώθηκε σε 3.006.000 άτομα (- 11,6%) ενώ οι αφίξεις από τις λοιπές χώρες διαμορφώθηκαν σε 1.820.900 άτομα (-4,4%).Οι αφίξεις από τις χώρες της ευροζώνης μειώθηκαν 15,9% και οι αφίξεις από τις χώρες της ΕΕ( εκτός της ζώνης του ευρώ) κατά 4,9%. Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιούνιο διαμορφώθηκε σε 2.043.700 άτομα(- 6,4%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Η εξέλιξη αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα της μείωσης των αφίξεων από τις χώρες της ΕΕ των 27 κατά 9%.

ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

-6,9%

ΓΑΛΛΙΑ

-28,1%

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

+16%

Η.Π.Α

-38,3%

ΡΩΣΙΑ

+7,8%

Ø  Στο εξάμηνο, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 1.888,7 εκατ. ευρώ( –135,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.) Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 310 εκατ. ευρώ ή 10% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2011, Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συμμετείχαν με ποσοστό 38% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 17,1% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.