ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, EUROBANK & ALPHA 

Το Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει τις Τράπεζες ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ALPHA και EUROBANK διότι ακολουθώντας το παράδειγμα της ΕΘΝΙΚΗΣ έσπευσαν να ανακοινώσουν την χορήγηση δανείων με ευνοικούς όρους προς τους επιχειρηματίες του Νομού μας που επλήγησαν από την εκτεταμένη διακοπή ρευματοδότησης του περασμένου Ιανουαρίου.

 

Συγκεκριμένα:

 

1.Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ με σχετική της επιστολή στις 10/5/06 μας ανακοίνωσε ότι χορηγεί το επιχειρηματικό δάνειο κεφαλαίου κίνησης « EASY ρευστότητα».Το «πακέτο» περιλαμβάνει δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, με «οροφή» τα 50.000 Ευρώ, διάρκεια αποπληρωμής μέχρι πέντε έτη και επιτόκιο σταθερό 8,00% για πενταετία και 7,75% για τριετία και δάνεια με εξασφαλίσεις. Αυτά τα τελευταία χορηγούνται με επιτόκια σταθερά 5,25% (τριετία), 5,75% (πενταετία), 6,10%( επταετία), 6,60%(δεκαετία), αλλά και κυμαινόμενο.

 

2.Η EUROBANK με Δελτίο Τύπου της στις 16/5/06 μας ενημέρωσε ότι τα χαρακτηριστικά του δικού της Προγράμματος είναι : τελικό επιτόκιο 5% μέχρι 31/12/06( Στην συνέχεια το επιτόκιο θα προσαρμόζεται στα αντίστοιχα βασικά της Τράπεζας χωρίς προσαυξήσεις), με διάρκεια αποπληρωμής για κεφάλαια κίνησης και για επαγγελματικό εξοπλισμό τα 20 χρόνια.

 

3.Στον Τοπικό Τύπο, τέλος, δημοσιοποιήθηκε στις 16/5/06 ότι η ALPHA προσφέρει το “ ALPHA ΑΝΆΠΤΥΞΗ», δάνειο με διάρκεια αποπληρωμής μέχρι και 6 χρόνια και επιτόκιο σταθερό για δυο χρόνια(6,10%) ή για τέσσερα (6,30%) ή επιτόκιο κυμαινόμενο (σήμερα 6,50%).