ΕΚΔΗΛΩΣΗ COORDINATORS S.A. 

Την Παρασκευή 19/05/06 στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Επιμελητήριου ο Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της Coordinators S.A. κ. Π. Καρναχωρίτης και στελέχη της Εταιρείας ήταν εκεί και δόθηκαν διευκρινήσεις στους περίπου 25 παριστάμενους για την εκπαιδευτική δράση του Coordinator college(βασικά στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες), τις δυνατότητές του και –κυρίως-για το Πρόγραμμα απόκτησης άδειας άσκησης επαγγέλματος διαμεσολαβούντων στην Ιδιωτική Ασφάλιση.Ο κ.  Καρναχωρίτης διευκρίνισε ότι ο φορέας του είναι ένας από τους συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Ανάπτυξης φορείς και  εκπαιδεύει τα προαναφερόμενα πρόσωπα .Με την υιοθέτηση από την χώρα μας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές χρειάζεται  να λάβει ειδική εκπαίδευση ακόμη και αυτός που έχει τελειώσει Πανεπιστήμιο προκειμένου να ασκήσει το επάγγελμα. Κατ αρχάς χρειάζεται κατ ελάχιστον 100 ώρες εκπαίδευση ( για το ισχύον Νομικό πλαίσιο)προκειμένου να δώσει εξετάσεις στο ΥΠ.ΑΝ και να λάβει την σχετική άδεια.(Η Coordinator ισχυρίζεται ότι κατέχει την πρώτη θέση όσον αφορά τις εν λόγω εξετάσεις του ΥΠ.ΑΝ. όσον αφορά τον αριθμό των συμμετεχόντων και επιτυχόντων).Ακολούθως-ισχυρίζεται ο κ.Καρναχωρίτης προκειμένου να είναι κάποιος σε θέση να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις απαιτήσεις των 27 διαφορετικών ειδών Ασφάλισης και να ανταποκριθεί σε όσα απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία χρειάζεται, επιπροσθέτως, πολλές ώρες εκπαίδευσης( οπωσδήποτε 600).Η άποψή του είναι ότι οι ραγδαίες αλλαγές που θα επέλθουν στο χώρο της διαμεσολάβησης θα θέσουν εκτός του 40 % αυτών που απασχολούνται σήμερα!(Το 2,3 % του Α.Ε.Π., όμως,που διαθέτουμε στην Ελλάδα για ιδιωτική ασφάλιση θα αγγίξει στο μέλλον τον Ευρωπαικό μέσο όρο που είναι 8%) Γνωστοποίησε ο κ. Καρναχωρίτης ότι όσον αφορά το προκείμενο, από τον Ιούνιο του 2006 θα έχει εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα που θα εναρμονίζει το Ελληνικό Δίκαιο με το Κοινοτικό και θα διευκρινίζει τα των Πρακτόρων, Μεσιτών, Φορέων παροχής τραπεζοασφαλιστικών υπηρεσιών, συνδεδεμένων και μη ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, θα καθιστά την επαγγελματική αμέλεια στον κλάδο πράξη… «αυτοχειρίας»( θα κοστίζει στον αμελούντα τουλάχιστον 1 εκατ. Ευρώ ανά απαίτηση!)…Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Coordinators ανάφερε, επίσης ότι περιέρχονται την Ελλάδα και αξιοποιώντας τον θεσμό των Επιμελητηρίων(στέλνουν σχετική επιστολή στα Επιμελητήρια και ορισμένα από αυτά ανταποκρίνονται) ενημερώνουν για όλα τα επαγγέλματα τα οποία γνωρίζουν -ή θα γνωρίσουν άμεσα-σημαντικές αλλαγές( τέτοια είναι τα χρηματοοικονομικά) και ενημέρωσε για το πώς η Εταιρεία του και σε ποιους τομείς υπηρετεί την κατάρτιση :Πέραν,λοιπόν, των Προγραμμάτων εκπαίδευσης των ασφαλιστών- που- μεσολαβούν(διάρκειας 300-1200 ωρών ), πιστοποιημένη εκπαίδευση E.C.I.Q., Μεσιτών κ.λ.π.,παρέχεται M.I.Q πιστοποίηση σε Λογιστικά, Μάνατζμεντ, Πωλήσεις,Μάρκετινγκ…,προγράμματα εκπαίδευσης στελεχών διοίκησης και υπαλληλικού προσωπικού,Πληροφορικής, αλλά και επιμορφώσεις, σεμιναριακές πράξεις και Customised προγράμματα.Η εκπαίδευση γίνεται και με μεθόδους εξ αποστάσεως και εφαρμόζονται αρκετοί τρόποι χρηματοδότησης. Η εκδήλωση στο Ε  πιμελητήριο (έδωσε το παρόν και ο Αντινομάρχης  κ Κουρής) κράτησε πάνω από τέσσαρες ώρες και η Εταιρεία ενεχείρισε στους παριστάμενους σχετικό πληροφοριακό υλικό σε έντυπη μορφή και CD.