ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΕΜΠΜΕ 

Το ΕΒΕΚΙ συντάσσεται με εκείνους τους φορείς που ζητούν την δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω ΤΕΜΠΜΕ ώστε αυτές να αντλήσουν Κεφάλαια κινήσεως και να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους προς Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

 

Θεωρεί, εξάλλου, ότι βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση οι σχετικές ρυθμίσεις που το Υπουργείο θα φέρει σε δημόσιο διάλογο στα μέσα του μήνα και αφορούν:

 

1.Την διεύρυνση της δυνατότητας να χρηματοδοτηθούν μέσω του ΤΕΜΠΜΕ, όχι μόνον κερδοφόρες επιχειρήσεις, αλλά και βιώσιμες. Η τριετής κερδοφορία, να αντικατασταθεί από πιστοποίηση βιωσιμότητας, την οποία μπορεί να εκδίδει και η δανειοδοτούσα τράπεζα.(Εν προκειμένω θα πρέπει να «πεισθούν» οι κρατικές Τράπεζες να επωμισθούν , εδώ, τον ρόλο του Leader)

 

2.Επέκταση των εγγυήσεων του Δημοσίου σε όλων των ειδών τα δάνεια(Από Κεφάλαιο κίνησης μέχρι Επενδυτικό-βιομηχανικό)

 

3«Πάγωμα» της αποπληρωμής δανείων για έναν χρόνο σε επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα πλήττονται από την κρίση

 

4. Οι εγγυήσεις του ΤΕΜΠΜΕ θα δίνονται σε κλάδους που έχουν πληγεί από την κρίση όπως του τουρισμού, της γεωργίας και των κατασκευών.

 

Με την ευκαιρία, θέλουμε  να επισημάνουμε πως οι αλλαγές που διαφαίνονται στιον «Τειρεσία»-καθώς οι σχετικές προτάσεις της Κυβέρνησης έχουν τεθεί σε Δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί νόμος στα μέσα Νοεμβρίου- θα βελτιώσουν τα πράγματα, θα καταστήσουν δυσκολότερο τον «εγκλωβισμό» και θα επιτρέψουν τον «απεγκλωβισμό» πολλών από το σύστημα.