ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α.-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ AHEAD 

Το ΕΒΕΚΙ  ενημερώνει ότι:

 

 

1)       Δόθηκε διήμερη παράταση όσον αφορά την προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με ημερομηνία λήξης την 26η Οκτωβρίου 2009. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών θα γίνει μέχρι κα ι 29 0κτωβρίου 2009 αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του συστήματος TAXISnet και η καταβολή του οφειλόμενου ποσού μέσω του τραπεζικού συστήματος. Η ανωτέρω παράταση ισχύει και για την ηλεκτρονική υποβολή των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών του Γ΄ τριμήνου του 2009.                      

 

2)       To ALBA Hub for Enterprise and Development (AHEAD) ανακοίνωσε ότι θα χορηγήσει  υποτροφίες σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι υποτροφίες καλύπτουν το 1/3 των διδάκτρων γιατο Professional MBA (part.time) του ALBA Graduate Business School.Το Professional MBA του ALBA παρέχεται με μερική φοίτηση και απευθύνεται σεεργαζόμενους. Εμπεριέχει μαθήματα από όλο το φάσμα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και σειρά μαθημάτων επιλογής για να καλύψει τις ανάγκες όλων των σπουδαστών.                                                                                                                                                                                               Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα υπάρχουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.alba.edu.gr/academic/pmba.Οι υποτροφίες θα δοθούν σε ανεξάρτητες πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 9 άτομα. Καλύπτουν το 1/3 των διδάκτρων του προγράμματος, ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί νακαλυφθεί από τον ΛΑΕΚ. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται θα χρειαστεί να συμπληρώσουν το έντυπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος Η καταληκτική ημερομηνία για τις υποτροφίες και τις αιτήσεις για το πρόγραμμα είναι η 30η Οκτωβρίου 2009.Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κυρία Τέτα Αρβανίτη,τηλέφωνο +30 210 896 4531 (εσωτ. 269), tarvanit@alba.edu.gr.