ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 

Το ΕΒΕΚΙ ενημερώνει ότι:

 

1)Στις 12 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί η ψήφιση από τη Βουλή του νομοσχέδιου με το οποίο θα επικυρώνεται η πράξη νομοθετικού περιεχομένου της προηγούμενης κυβέρνησης για μη διενέργεια πλειστηριασμών από τις Τράπεζες για ακάλυπτες οφειλές έως και 200.000 Ευρώ με παράταση της σχετικής προθεσμίας μέχρι και 30 Ιουνίου 2010.

 

2)Προωθείται νομοσχέδιο για πρόσληψη νέων ανέργων ηλικίας έως 30 ετών με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων έως και 100% για τον πρώτο χρόνο,  75% τον δεύτερο, 50% τον τρίτο χρόνο και 25% τον τέταρτο.  Η σχετική δαπάνη θα ξεπερνά τα 100 εκατ. Ευρώ για το έτος 2010 και το μέτρο θα αφορά νέους, ηλικίας μέχρι 30 ετών και ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες κατά την ημέρα έναρξης του προγράμματος απασχολούν μέχρι 50 άτομα. Για να ενταχθεί επιχείρηση  στο Πρόγραμμα απαιτείται ο εργοδότης να μην προβεί σε απόλυση προσωπικού.