ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ! 

Με απόφασή του ο Άρειος Πάγος (A’ τμήμα ,απόφαση 2347/09) έκρινε ότι ο νόμος 3301/04 είναι αντισυνταγματικός και «άνοιξε την πόρτα» ώστε να πληρώνονται αμέσως  οι διαταγές πληρωμής σε βάρος του Δημοσίου και των NΠΔΔ (Nομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου).Σύμφωνα με τον νόμο 3301/04 προβλεπόταν ότι οι διαταγές πληρωμής και οι προσωρινές δικαστικές διαταγές δεν είναι δικαστικές αποφάσεις, ούτε εκτελεστοί τίτλοι (σε βάρος του Δημοσίου), με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι πολίτες  και οι επιχειρήσεις να εισπράξουν αμέσως με τη διαταγή πληρωμής όσα τους όφειλαν το Δημόσιο και τα NΠΔΔ και να οδηγούνται σε μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες, για να εισπράττουν τα οφειλόμενα. (Εννοείται ότι το Δημόσιο μπορούσε να εισπράττει  αμέσως με διαταγές πληρωμής από αυτούς που του οφείλανε).Η κατάργηση του νόμου 3301/04 που προκλητικά καθιέρωνε την λογική των «δύο μέτρων και δύο σταθμών» θα υποχρεώσει το Δημόσιο να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, αφού πολίτες και επιχειρήσεις θα σπεύσουν να εισπράξουν άμεσα όλες τις διαταγές πληρωμής που εκκρεμούν