ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΚΙΟ EURIBOR 

Το ΕΒΕΚΙ οφείλει να σημειώσει ότι στις παρούσες συνθήκες αστάθειας, οι Τράπεζες, εκμεταλλευόμενες τη δεσπόζουσα θέση τους, τα «φορτώνουν», ακόμη μια φορά, στις επιχειρήσεις, καθιστώντας τα δάνεια ακριβότερα.Οι επιχειρήσεις θα επιβαρυνθούν με επιπλέον τόκους αρκετών εκατομμυρίων Ευρώ, καθώς, οι περισσότερες των ελληνικών Τραπεζών, αποφάσισαν να μην υιοθετήσουν το spread αλλά το επιτόκιο Euribor ως βάση υπολογισμού -αντί του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ- προσπαθώντας να μειώσουν την επισφάλεια στις χορηγήσεις τους. Σε περιόδους «ήρεμες» το επιτόκιο δανεισμού που βασίζεται στο το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ (σήμερα 4%), είναι πολύ κοντά στο επιτόκιο  Euribor.Όταν, όμως, υπάρχει έλλειψη ρευστότητας, το επιτόκιο  Euribor, του οποίου το ύψος καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας, είναι ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ! Το προαναφερθέν επιτόκιο αλλάζει καθημερινά στις αγορές χρήματος ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση και ανεβαίνει αν δεν προσφέρεται αρκετό χρήμα.Σήμερα το Euribor ενός μηνός είναι 4,41%, ενώ τον Αύγουστο ήταν 4,1%. Αυξήθηκε,δηλαδή, κατά 0,31% παρ΄ ότι το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ παρέμεινε σταθερό στο 4%. Το επιτόκιο τριμήνου είναι, μάλιστα, υψηλότερα και αγγίζει το 4,7%!Αυτή η διαφορά του 0.31% αντιστοιχεί σε παραπάνω επιβάρυνση της τάξεως των 300 Ευρώ το χρόνο, για ένα δάνειο 150.000 Ευρώ εικοσαετούς διάρκειας!

 

Παρά το ότι, η κρίση, μοιάζει ιδιαίτερα σοβαρή-αναφέρεται ότι ουδέποτε η διαφορά Euribor και επιτοκίου της Ε.Κ.Τ. ήταν τόσο μεγάλη όσο στις μέρες μας-εν τούτοις δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς από την μεταβίβαση του «ρίσκου» εξολοκλήρου στον δανειολήπτη ο οποίος πιέζεται από παντού αν και αποτελεί βασικό μοχλό διαφυγής από την παρούσα δύσκολη συγκυρία!